Mali İşler Müdürü

Referans No: HG-1639648110-705

İş Alanı: Otomotiv

Şehir: Bursa

Pozisyon Tipi: Tam Zamanlı

Eklenme Tarihi: 14-03-2022

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz otomotiv  sektöründe faaliyet gösteren işortağımız için, Mali İşler fonksiyonunun, kurumsal faaliyetler sonucu oluşan genel kabul görmüş tüm finans-muhasebe ilkeleri ve yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlara uygun olarak, yönetilmesinden sorumlu olacak  “Mali İşler Müdürü” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye veya  ilgili diğer bölümlerinden mezun,
 • İyi derecede İngilizce ve/veya Almanca bilgisine sahip,
 • Finans ve muhasebe alanında benzer pozisyonda en az 10 yıl tecrübe sahibi,
 • Genel muhasebe, finans ve finansal planlama, nakit akışı, kredi, bütçe, banka işlemleri konusunda bilgi ve yönetim tecrübesi olan,
 • Vergi hukuku, ticaret hukuku ve diğer mali mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,
 • Stratejik Planlama ve İş Planlarının oluşturulması ve koordine edilmesi konularında yetkin,
 • Kuruluşun büyüme ve gelişim stratejilerine yön verebilecek gelişimsel bakış açısına sahip,
 • Mali ve finansal tablolar ve raporlamalar konusunda tecrübeli,
 • MS Office programları ve muhasebe paket programlarına hakim,
 • Kurumsal şirket kültürüne sahip,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için),

GÖREV TANIMI

 • Finans, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi ile ilgili tüm süreçlerin yönetilmesi,
 • Finansal yatırımların yönetimi, ilgili raporların hazırlanması, şirket hedefleri doğrultusunda şirket bütçesinin oluşturulması ve şirketin nakit akış planlamasının yapılması,
 • Dönemsel mali tablo ve raporların takibi ve kontrolünün yapılması,
 • Şirket bütçesinin ve yönetimsel raporların hazırlanması,
 • Bilanço, gelir tablosu ve beyannamelerin vergi mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanmasının sağlanması ve kontrolü,
 • Finansal planlama ve raporlama, maaliyet raporlamaları, nakit akışı, kredi ve banka işlemleri konusunda tüm süreçlerin yönetilmesi,
 • Vergi ve diğer resmi yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Firmanın bankalar, kredi kuruluşları, diğer mali kuruluşlar ve devlet daireleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Mali İşler Departmanının tüm yönetimsel sorumluluğunun yerine getirilmesi.