Tedarik Zinciri Müdürü (Kocaeli)

Referans No: HG-1626176237-9575

İş Alanı: Otomotiv

Şehir: Kocaeli

Pozisyon Tipi: Tam Zamanlı

Eklenme Tarihi: 31-08-2021

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • MS Office programlarını kullanabilmek
 • İyi düzeyde İngilizce bilmek
 • Sektöründe en az 10 yıllık tecrübesi olan

GÖREV TANIMI

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanması ve iyileştirilmesi çalışmalarına iştirak etmek
 • Tüm çalışmalarını firma menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek
 • Kişisel koruyucuları kullanmak
 • Sorumluluk sahasındaki atıkları atık talimatlarında belirtildiği şekilde geçici depolamak, atıkları kaynağında ayrıştırmak, gerektiğinde ilgili atık alanına götürmek
 • Ucuz atlatmaları, iş kazalarını, çevre kazalarını ISG ve Çevre birimine iletmek
 • Hangi acil durum ekibinde olduğunu, görevlerini ve acil durum toplanma bölgelerini bilmek
 • Ürün kalitesi ile ilgili problem olduğunda bağlı olduğu yöneticiyi bilgilendirmek
 • EYS Politika gerekliliklerini yerine getirmek politikaya bağlı amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak
 • Yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlamak ve şartları yerine getirmek için gerekli, faaliyetlere katılmak
 • Yönetim sistemleri unsurlarını tehlikeye atacak durumların oluşmaması için çalışmak böyle bir durum oluştuğunda Kalite Yönetim birimini bilgilendirmek
 • Çevre boyutları ile ilgili oluşan veya potansiyel çevresel etkileri yaratabilecek durumların mevcuttaki önlemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sorumlu olduğu önleyici faaliyetlerin tamamlanması için çalışmak
 • Gerçekleştirdiği iş faaliyetleri ve iş akışlarında uyulması gereken uygunluk yükümlülüklerini yerine getirilmek, bu uygunluk yükümlüklerinin yerine getirilemediği durumlarda ilgili kalite, çevre ve İSG birimlerini bilgilendirmek
 • Üretim programlarını hazırlayarak gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak
 • Üretim-Satış toplantıları düzenler ve alınan kararlara göre gerekli aksiyonların alınmasını koordine etmek
 • Stok seviyelerinin optimize edilmesi için koordinasyonu sağlamak
 • Hammadde, yardımcı madde ve malzeme gereksinimlerini diğer bölümlerle işbirliği yaparak tespit eder, sipariş ve teminini takip etmek
 • Program, kapasite ve eleman ilişkilerini dikkate alarak insan ve tezgah gücü ihtiyacını tespit eder. Tezgah ve montaj yüklemelerinin kontrolünü yapmak
 • Stratejik planlama toplantılarında firma bazında stratejilerin ve buna bağlı projelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Üretim programının gerçekleşme oranlarını takip eder. Gerekli uyarıları yapar, geleceğe yönelik projeksiyonları hazırlayarak ilgilileri bilgilendirmek
 • Üretim kapasite ve imkanlarının, yıllık programlara ve müşteri taleplerine göre en uygun düzeye çıkarılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve öneriler getirmek
 • Mali İşler Bölümü ile koordineli çalışarak, faturaların kontrolü ve muhasebeleştirilmesini sağlamak
 • Yönetim toplantılarında firma bazında stratejilerin ve buna bağlı projelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak
 • Üretim programının gerçekleşme oranlarını takip eder. Gerekli uyarıları yapar, geleceğe yönelik projeksiyonları hazırlamak
 • Firma stratejilerine uygun satın alma stratejileri belirlemek ve uygulatmak
 • Tedarikçi ön değerlendirmesi ve seçimi yapılması konusunda karar vermek
 • Onaylı tedarikçi listesine girecek, yerli ve yabancı tüm tedarikçiler için hazırlanan satın alma şözleşmesini kontrol etmek ve karşılıklı imzalanmasını sağlamak
 • Satıcıların ve malzeme fiyatlarının sistemde tanımlanmaları ve değişikliklerinde ERP’de onay vermek
 • Tedarikçilerde üretim için gerekli; kalıp, aparat, fikstür, vb.’nin yatırım kararlarını almak
 • Emtia fiyat endeks ve trendlerini takip etmek, satın alma ekibini bilgilendirmek
 • Tedarikçi firmaların ücret artış taleplerini ve buna karşılık yapılan çalışmaları incelemek, hedef vermek
 • Tedarikçiler ve iç müşteriler ile bölümlerinin iletişimine destek olmak
 • Üretim parça maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı alternatif tedarikçi çalışmaları yaptırmak
 • Dış kaynak kullanımı için değerlendirmeler yapmak
 • Onaylı tedarikçi listesini yılda bir kez güncellemek ve yayınlamak
 • Yıllık tedarikçi performans değerlendirmelerini takip etmek
 • Bütçe ve kontrol çalışmalarına yardımcı olmak